9 listopad

Giełda Filumenistyczna w Zabrzu

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR